POMIARY - AUTOMATYKA - STEROWANIE

 


VI SYMPOZJUM


 

 

"Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych,

przetwórstwo rolno-spożywcze"

 

 • Celem sympozjum jest prezentacja nowych rozwiązań technicznych realizowanych w METROL-u ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących dla przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych uregulowań prawa polskiego, wymagań Unii Europejskiej i standardów HACCP, a dotyczących m. in. pozyskiwania i przetwórstwa rolno-spożywczego, utylizacji odpadów, produkcji i składowania środków spożywczych.

 • Na sympozjum przedstawione będą rozwiązania pozwalające na pomiar i rejestrację temperatury i wilgotności, archiwizację i okresowy wydruk raportów, wizualizację wyników.

 • W związku z zastosowaniem urządzeń pomiarowych i rejestrujących przedstawimy również możliwości naszego laboratorium w zakresie ich okresowej legalizacji i kalibracji.

 • Przedstawimy również możliwości w zakresie gospodarki energetycznej - ocena jakości energii elektrycznej, obniżka kosztów, itd.

TEMATYKA

 • 35 lat OBRME "METROL"

 • prawo krajowe, wymagania Unii Europejskiej i standardy HACCP w przetwórstwie rolno-spożywczym

 • Oferta "METROL-u"

 • Sterowanie w procesach wylęgu drobiu

 • Pomiary, regulacja i rejestracja parametrów w procesach przemysłu rolno-spożywczego

ORGANIZATORZY

 • OBRME "METROL" Zielona Góra
 • Instytu Metrologii Elektrycznej UZ
 • Zarząd Oddziału Zielonogórskiego SEP
 • Lubuski Oddział Wojewódzki SIiTPS

Spis referatów: