POMIARY - AUTOMATYKA - STEROWANIE

 


LABORATORIUM POMIAROWE METROL


    Laboratorium Pomiarowe "METROL" dokonuje wzorcowania i sprawdzenia aparatury pomiarowej. Początkowo działalność prowadzona była na podstawie upoważnienia Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości w Warszawie. Od 1993 do 2004 roku nadzór Laboratorium sprawowały: Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu a następnie Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie. W Laboratorium Pomiarowym w 2004 roku wdrożono system zapewnienia jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

Wniosek o AKREDYTACJĘ LABORATORIUM złożono w PCA w grudniu 2004 pod nr 851-LP-2004.

    Wynikiem naszej pracy jest wystawienie Świadectwa Wzorcowania lub Świadectwa Sprawdzenia (w zależności od ustaleń z Klientem), które stanowi dokument potwierdzający i uwiarygodniający poziom techniczny zbadanego przyrządu.

    Wykwalifikowany i kompetentny personel jest gwarantem rzetelnych i precyzyjnych pomiarów. Wszyscy pracownicy Laboratorium Pomiarowego "METROL" legitymują się wyższym wykształceniem elektrotechnicznym oraz przeszli stosowne kursy i przeszkolenia.

    Wysokiej klasy sprzęt pomiarowy, którym dysponujemy, umożliwia przeprowadzanie pomiarów z bardzo dużą dokładnością oraz zapewnia spójność pomiarową z państwowymi wzorcami jednostek miar, a krótkie terminy realizacji zleceń oraz sprawna obsługa, są dodatkowym atutem Laboratorium Pomiarowego "METROL".

    O jakości naszych usług świadczy fakt, że coraz większe grono stałych klientów korzysta z nich regularnie, a dzięki poszerzeniu spektrum naszej działalności o wzorcowanie higrometrów, cyfrowych mierników temperatury oraz badania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej pozyskaliśmy nowe działy gospodarki.

    Laboratorium Pomiarowe "METROL", po wcześniejszych uzgodnieniach, świadczy usługi pomiarowe także u Klienta, co pozwala na przeprowadzenie wymaganych badań aparatury kontrolno-pomiarowej używanej w procesach produkcyjnych bez potrzeby zatrzymywania tych procesów lub czasochłonnych przerw w produkcji.