POMIARY - AUTOMATYKA - STEROWANIE


OFERTA


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

    Oferowane przez nas produkty to przede wszystkim:

 • aparatura i urządzenia dla systemu HACCP
 • przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych
 • mierniki cyfrowe tablicowe i przenośne
 • systemy pomiarowo-regulacyjne
 • regulatory temperatury jednokanałowe i dwukanałowe
 • półprzewodnikowe przekaźniki i sterowniki mocy

    Wykonujemy również usługi w zakresie:

 • opracowania specjalnych urządzeń pomiarowych i regulacyjnych

 • projektowania, rozwiązywania problemów dotyczących sterowania i wizualizacji obiektów przemysłowych

 • wzorcowania i badania elektrycznej aparatury pomiarowej

 • badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC w zakresie odporności
 • sprawdzania i kalibracji przyrządów oraz czujników