POMIARY - AUTOMATYKA - STEROWANIE

 


PUBLIKACJE


 

Sympozja organizowane od 1995 roku stanowią szerokie forum wymiany informacji i doświadczeń w zakresie pomiarów i sterowania procesów przemysłowych - dyscypliny obejmującej zagadnienia pomiarów, automatyki, informatyki i diagnostyki technicznej.