POMIARY - AUTOMATYKA - STEROWANIE

 


O FIRMIE


METROL projektuje i produkuje:

 • mierniki cyfrowe tablicowe i przenośne,

 • analizatory parametrów sieci,

 • przetworniki pomiarowe jednoparametrowe i wieloparametrowe,

 • regulatory i systemy automatycznej regulacji i sterowania,

 • sterowniki i przekaźniki półprzewodnikowe mocy,

 • aparaturę specjalizowaną,

 • wizualizację procesów przemysłowych,

 • projektowanie i kompletację aparatury pomiarowo-regulacyjnej,

 • konstrukcję i wykonanie urządzeń specjalnych,

 • certyfikat zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa.

METROL wykonuje usługi w zakresie:

 • wzorcowania i sprawdzania elektrycznej aparatury pomiarowej:
  - wyznaczanie niepewności pomiarów,
  - świadectwa sprawdzenia,
  - świadectwa wzorcowania,

 • badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC w zakresie odporności na:
  - wpływ zewnętrznych pól magnetycznych stałych i przemiennych,
  - wyładowania elektrostatyczne (ESD),
  - serie szybkich zakłóceń impulsowych (BURST),
  - udary impulsowe (SURGE),
  - wahania i zaniki napięcia zasilania,
  - zakłócenia radiowe sprzęgane z przewodami,

 • sprawdzania i wzorcowania przyrządów oraz czujników do pomiaru temperatury, temperatury punktu rosy i wilgotności względnej.