POMIARY - AUTOMATYKA - STEROWANIE

Kompatybilnoœć

 


POMIARY WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH


W Laboratorium Pomiarowym "METROL" oprócz badań stopnia wytrzymałości elektrycznej izolacji oraz innych parametrów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznych i elektronicznych przyrządów pomiarowych,. wykonywane są pomiary szeregu wielkości, których zakresy wartości oraz najlepsze zdolności pomiarowe Laboratorium wyszczególniono w poniższej tabeli.

Nazwa wielkości fizycznej

Zakres pomiarowy

Najlepsza zdolność pomiarowa

Napięcie stałe

(U DC)

±200mV

±(6ppm N + 0,5ppm Z)

±2V

±(3ppm N + 0,2ppm Z)

±20V

±(3ppm N + 0,1ppm Z)

±200V, ±1000V

±(6ppm N + 0,2ppm Z)

Napięcie przemienne

(U AC)

 

200mV

10Hz ÷ 10kHz

±(120ppm N + 20ppm Z)

10kHz ÷ 30kHz

±(300ppm N + 40ppm Z)

30kHz ÷ 100kHz

±(700ppm N + 100ppm Z)

2V, 20V, 200V

10Hz ÷ 10kHz

±(100ppm N + 10ppm Z)

10kHz ÷ 30kHz

±(200ppm N + 20ppm Z)

30kHz ÷ 100kHz

±(500ppm N + 100ppm Z)

1000V

10Hz ÷ 10kHz

±(100ppm N + 10ppm Z)

10kHz ÷ 30kHz

±(200ppm N + 20ppm Z)

Napięcie stałe i przemienne

(U DC, U AC)

0,5kV ÷ 15kV

1%

Prąd stały

(I DC)

±0,2mA, ±2mA, ±20mA

±(25ppm N + 2ppm Z)

±200mA

±(50ppm N + 5ppm Z)

±2A

±(150ppm N + 10ppm Z)

± 5A

± 0,0005% N

±20A

±0,0005% N

± 10A ÷ ± 1000A 1)

±0,42% N

Prąd przemienny

(I AC)

0,2mA, 2mA, 20mA

10Hz ÷ 5kHz

±(200ppm N + 100ppm Z)

200mA

10Hz ÷ 5kHz

±(200ppm N + 100ppm Z)

2A

10Hz ÷ 1kHz

±(500ppm N + 200ppm Z)

1kHz ÷ 5kHz

±(0,15% N + 0,04% Z)

5A

10Hz ÷ 20kHz

±0,05% N

20A

10Hz ÷ 20kHz

±0,07% N

100A

50 Hz

±0,04% N

10A ÷
1000A 1)

50Hz ÷ 100Hz

±(0,7% N ¸ 0,6% N)

Rezystancja

(R)

20Ω

±(12ppm N + 1ppm Z)

200Ω

±(8ppm N + 0,3ppm Z)

2kΩ, 20kΩ, 200kΩ

±(6ppm N + 0,3ppm Z)

2MΩ

±(10ppm N + 0,7ppm Z)

20MΩ

±(20ppm N + 4ppm Z)

100MΩ

±(200ppm N + 45ppm Z)

10 GW 2)

±0,004% N

Pojemność

(C)

1nF, 10nF, 100nF, 1m F

± 0,10%

1m F ¸ 10m F

± 0,10%

10,000 1m F ¸ 40m F

± (0,5% + 16,0 nF)

40,001m F ¸ 400m F

± (0,5% + 160,0 nF)

400,01m F ¸ 1,0000mF

± (0,5% + 1,6 m F)

Kąt fazowy (φ)

0 ÷ 360 º

0,02 º

Moc czynna P,

 (bierna Q)

37,5W ÷ 6000W

47Hz ÷ 63Hz

0,02%

37,5W ÷ 6000W

63Hz ÷ 400Hz

0,05%

Częstotliwość (f)

0MHz ÷ 10MHz

2 x 10-8

Składowe harmoniczne

1 ÷ 41

2% Z

Współczynnik THD

1 ÷ 41

0,02%

Symulacja czujników termoelektrycznych

J, K, S

0,19 ºC ÷ 0,57 ºC

1) Pomiar prądu cęgami.

2) Pomiar rezystancji metodą techniczną.

    

Dysponując aparaturą pomiarową wysokiej klasy, do której należą min: komora klimatyczna, precyzyjny dwukanałowy miernik temperatury, higrometr oraz kalibrator sygnałów termoelektrycznych Laboratorium Pomiarowe "METROL" przeprowadza również pomiary temperatury i wilgotności względnej powietrza.

 

    

 

Wyposażenie Laboratorium pozwala na przeprowadzenie symulacji temperatury punktu rosy w zakresie od -10°C do +20°C, z rozdzielczością 0,1°C oraz wilgotności względnej w zakresie od 10% do 90% RH, z rozdzielczością 0,1% RH.

Mierzone wielkości nieelektryczne oraz ich zakresy przedstawione zostały w tabeli.
 

Nazwa wielkości fizycznej

Zakres pomiarowy

Najlepsza zdolność pomiarowa

Temperatura punktu rosy

-10,0 ºC ÷ +20,0 ºC

0,2 ºC

Wilgotność względna

10% RH ÷ 90% RH

0,30% RH ÷ 1,9% RH

Temperatura

-30,000 ºC ÷ +150,000 ºC

0,062 ºC ÷ 0,150 ºC