POMIARY - AUTOMATYKA - STEROWANIE

 


PRZETWORNIKI POMIAROWE: SERIA P7


 

Przetwornik PX7

 

 

 

  Pobierz kartę katalogową

 

Multiprzetwornik jest przeznaczony do pomiaru sygnałów dostarczanych z obwodów sieci energetycznej 3-fazowej, 3-przewodowej i umożliwia przesyłanie cyfrowej reprezentacji przetworzonych wielkości w ramach systemu nadrzędnego przez interfejs komunikacyjny RS-485. może być stosowany w energetyce i badaniach laboratoryjnych urządzeń energetycznych oraz kontroli tych obiektów technologicznych gdzie istnieje potrzeba pomiaru wielu wielkości elektrycznych jednocześnie np.: wartości skutecznej napięć i prądów fazowych i międzyfazowych, mocy czynnej, mocy biernej, mocy pozornej, częstotliwości.

Możliwe jest także wyznaczenie rzadziej używanych parametrów np.: impedancji i rezystancji obciążenia, współczynników kształtu i szczytu mierzonych napięć i prądów. Multiprzetwornik ma cztery wyjścia standardowych sygnałów analogowych przyporządkowane wybranym wielkościom przetwarzanym.

Obudowa przetwornika jest wykonana z tworzywa termoplastycznego, ma dwie listwy zaciskowe do połączenia obwodów zewnętrznych oraz zasilania. Listwy zaciskowe zabezpieczone są osłonami przed przypadkowym dotknięciem.