POMIARY - AUTOMATYKA - STEROWANIE

 


PRZETWORNIKI POMIAROWE: SERIA P7


 

Przetwornik PR7

 

 

 

  Pobierz kartę katalogową

 

Przetworniki są przeznaczone do pomiaru temperatury przy współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PT100 i Ni100. Pomiar jest realizowany przez przetworzenie zmian rezystancji czujnika na znormalizowany sygnał prądowy lub napięciowy. Przetwarzanie cyfrowe z wykorzystaniem ośmiobitowego mikroprocesora jednoukładowego pozwala na dokładną linearyzację charakterystyk zastosowanych czujników.
 

Mogą pracować w układach pomiarowo-regulacyjnych, analogowych i cyfrowych w których wykorzystują znormalizowane sygnały prądowe lub napięciowe i możliwe jest przekazywanie cyfrowej reprezentacji przetworzanych wielkości w ramach systemu nadrzędnego przez interfejs RS-232C i RS-485. Interfejs jest odizolowany galwanicznie od obwodu pomiarowego.

 

Obudowa przetwornika jest wykonana z tworzywa termoplastycznego, ma dwie listwy zaciskowe do połączenia obwodów zewnętrznych oraz zasilania. Listwy zaciskowe zabezpieczone są osłonami przed przypadkowym dotknięciem.