POMIARY - AUTOMATYKA - STEROWANIE

 


PRZETWORNIKI POMIAROWE: SERIA P7


 

Przetwornik PM7

 

 

 

  Pobierz kartę katalogową

 

Przetwornik "multiplekser" jest przeznaczony do pomiaru ośmiu standardowych sygnałów analogowych dostarczanych do ich wejść z przetworników pomiarowych i umożliwiają przesłanie cyfrowej reprezentacji przetwarzanej wielkości w ramach systemu nadrzędnego przez interfejs komunikacyjny RS-232C lub RS-485 Może być stosowany w układach pomiarowo-regulacyjnych analogowych i cyfrowych, w których występują analogowe znormalizowane sygnały prądowe lub napięciowe, a także tam gdzie jest wymagane zapewnienie prawidłowej pracy w systemach pomiarowych w obecności dużych zakłóceń równoległych. Obwody wejściowe multipleksera są oddzielone galwanicznie od interfejsu komunikacyjnego.

Obudowa przetwornika jest wykonana z tworzywa termoplastycznego, ma dwie listwy zaciskowe do połączenia obwodów zewnętrznych oraz zasilania. Listwy zaciskowe zabezpieczone są osłonami przed przypadkowym dotknięciem.