POMIARY - AUTOMATYKA - STEROWANIE

 


PRZETWORNIKI POMIAROWE: SERIA P7


 

Przetwornik PC7

 

 

 

  Pobierz kartę katalogową

 

Przetwornik jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia i siły w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. Stanowi element przetwarzający zmianę rezystancji mostka tensometrycznego lub piezorezystancyjnego na standardowy sygnał prądowy lub napięciowy proporcjonalny do ciśnienia lub siły działającej na czujnik. Może pracować w układach pomiarowo-regulacyjnych, w których wykorzystuje się znormalizowane sygnały analogowe i możliwe jest przekazywanie cyfrowej reprezentacji przetwarzanych wielkości w ramach systemu nadrzędnego przez interfejs komunikacyjny RS-232C lub RS-485. Interfejs jest także odizolowany galwanicznie od obwodu pomiarowego.


Obudowa przetwornika jest wykonana z tworzywa termoplastycznego, ma dwie listwy zaciskowe do połączenia obwodów zewnętrznych oraz zasilania. Listwy zaciskowe zabezpieczone są osłonami przed przypadkowym dotknięciem.