POMIARY - AUTOMATYKA - STEROWANIE

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY METROLOGII ELEKTRYCZNEJ "METROL"
ul. Przemysłowa 6, 65-950 Zielona Góra


METROL 
ma CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ zgodny z ISO9001:2000

 

METROL oferuje:

 • mierniki cyfrowe tablicowe i przenośne,

 • analizatory parametrów sieci,

 • przetworniki pomiarowe jednoparametrowe i wieloparametrowe,

 • regulatory i systemy automatycznej regulacji i sterowania,

 • sterowniki i przekaźniki półprzewodnikowe mocy,

 • aparaturę specjalizowaną,

 • oprogramowanie do wizualizacji procesów przemysłowych,

 • projektowanie i kompletację aparatury pomiarowo-regulacyjnej,

 • konstrukcję i wykonanie specjalnych urządzeń technologicznych,

 • przeglądy, naprawy, skalowanie aparatury pomiarowej i regulacyjnej.

USŁUGI Laboratorium Pomiarowego:

 • sprawdzanie, wzorcowanie oraz wyznaczenie niepewności pomiarów 
  elektrycznej aparatury pomiarowej min:
  - próbników wysokiego napięcia (do 15kV),

  - multimetrów,
  - kalibratorów,

  - mierników i analizatorów parametrów sieci,

  - mierników rezystancji izolacji,

  - mierników rezystancji uziemienia,

  - testerów obwodów ochronnych,

  - kilowoltomierzy napięcia stałego i zmiennego do 30kV

  - mierników temperatury
  - higrometrów 

 • badanie kompatybilności elektromagnetycznej EMC w zakresie odporności na:
  - wpływ zewnętrznych pól magnetycznych stałych i przemiennych
  - wyładowania elektrostatyczne (ESD)
  - serie szybkich zakłóceń impulsowych (BURST)
  - udary impulsowe (SURGE)
  - wahania i zaniki napięcia zasilania
  - zakłócenia radiowe sprzęgane z przewodami

 • sprawdzanie i kalibracja przyrządów oraz czujników do pomiaru temperatury, temperatury punktu rosy i wilgotności względnej,

 • pomiary mogą odbywać się także na miejscu u klienta,

 • wystawianie świadectw sprawdzenia,

 • wystawienie świadectw wzorcowania.